[Rozmiar: 182837 bajtów]

PRZEDMIOTY

Prowadzę następujące przedmioty:


ROK AKADEMICKI 2014-2015

_____________________________________________________
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE 1 - PROEKOLOGICZNE
Semestr pierwszy, studia magisterskie: Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn
Ćwiczenia: Studenci na konkretnej lokalizacji mają opracować projekt budynku użyteczności publicznej w oparciu o zasady projektowania zrównoważonego, z uwzględnieniem systemów pasywnych, energooszczędnych, określając dane do przeprowadzenia certyfikacji ekologicznej (energetycznej) planowanego obiektu. Dla zestawienia z zaprojektowanym budynkiem maja obliczyć zapotrzebowanie energetyczne budynku standardowego o identycznej kubaturze.

Literatura:
M. Wołoszyn – „Ekorewitalizacja - zagadnienia architektoniczne”, wydawnictwo Exemplum, Szczecin-Poznań, 2013r.
T. Herzog – „Solar Energy in Architecture and Urban Planning”, Prestel, Munich 1996
J. Mikoś – “Budownictwo ekologiczne”, Arkady, W-wa 2002
A. Wegener – Sumień – „Ekologiczne miasta, osiedla, budynki” – Inst. Gosp. Przestrzennej i Kom., W-wa 1991
M. Wołoszyn – „Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym” – COIB, W-wa 1991
M. Wołoszyn – „Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych” – Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2005
Programy do certyfikacji energetycznej budynków Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


_____________________________________________________
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE PODSTAWOWE
Semestr trzeci, studia inżynierskie: Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Leszek Świątek
Ćwiczenia: Studenci na konkretnej lokalizacji i w oparciu o uzyskany program funkcjonalny mają opracować prosty obiekt użyteczności publicznej, poszukać idei formy, schematu konstrukcji, jak również rozwiązać prawidłowo funkcję swego obiektu i nadać określony charakter architekturze i głównym przestrzeniom wewnętrznym w formie koncepcji architektonicznej.

Literatura:
Ch. Alexander – „Język wzorców”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008
H. Adamczewska – Wejhert – „Kształtowanie zespołów mieszkaniowych” – Arkady, W-wa 1985
H. Adamczewska – Wejhert – „Domy atrialne” – Arkady, W-wa 1990
W. Skowroński – „Rysunek techniczny, budowlany”, Arkady, W-wa 1997
A. Wegener – Sumień – „Ekologiczne miasta, osiedla, budynki” – Inst. Gosp. Przestrzennej i Kom., W-wa 1991
M. Wołoszyn – „Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym” – COIB, W-wa 1991
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

_____________________________________________________
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE PODSTAWOWE
Semestr czwarty, studia inżynierskie: Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn
Ćwiczenia: Studenci na konkretnej lokalizacji mają opracować małe wnętrze urbanistyczno-architektoniczne składające się z kilku domów (co najmniej dwóch typów ), a następnie rozwiązać jeden z wybranych domów w formie koncepcji architektonicznej z elementami projektu technicznego w skali 1 : 50.

Poniżej zestawiony harmonogram wykładów, ćwiczeń oraz zadań domowych na semestrze czwartym. Aby zapisać należy nacisnąć prawy przycisk myszy, następnie "zapisz jako", wybrać miejsce na dysku i "zapisz".

       

Literatura:
Sumień, A. Wegener – Sumień – „Ekologiczne miasta, osiedla, budynki” – Inst. Gosp. Przestrzennej i Kom., W-wa 1991
M. Wołoszyn – „Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym” – COIB, W-wa 1991
H. Adamczewska – Wejhert – „Kształtowanie zespołów mieszkaniowych” – Arkady, W-wa 1985
H. Adamczewska – Wejhert – „Domy atrialne” – Arkady, W-wa 1990
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieROK AKADEMICKI 2012-2014

_____________________
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE 1 - PROEKOLOGICZNE
Semestr pierwszy, studia magisterskie: Odpowiedzialny za przedmiot: Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn
Ćwiczenia: Studenci na konkretnej lokalizacji mają opracować projekt budynku użyteczności publicznej w oparciu o zasady projektowania zrównoważonego, z uwzględnieniem systemów pasywnych, energooszczędnych, określając dane do przeprowadzenia certyfikacji ekologicznej (energetycznej) planowanego obiektu. Dla zestawienia z zaprojektowanym budynkiem maja obliczyć zapotrzebowanie energetyczne budynku standardowego o identycznej kubaturze.

Literatura:
M. Wołoszyn – „Ekorewitalizacja - zagadnienia architektoniczne”, wydawnictwo Exemplum, Szczecin-Poznań, 2013r.
T. Herzog – „Solar Energy in Architecture and Urban Planning”, Prestel, Munich 1996
J. Mikoś – “Budownictwo ekologiczne”, Arkady, W-wa 2002
A. Wegener – Sumień – „Ekologiczne miasta, osiedla, budynki” – Inst. Gosp. Przestrzennej i Kom., W-wa 1991
M. Wołoszyn – „Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym” – COIB, W-wa 1991
M. Wołoszyn – „Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych” – Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2005
Programy do certyfikacji energetycznej budynków Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

_____________________
WSTĘP DO PROJEKTOWANIA
Semestr pierwszy Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Jerzy Byrecki
Ćwiczenia: Projektowanie zagospodarowania wybranej przestrzeni śródmiejskiej o funkcji publicznej z elementami małej architektury z uwzględnieniem uwarunkowań stanu istniejącego zagospodarowania i elementarnych zasad kompozycyjnych.

_____________________
WSTĘP DO PROJEKTOWANIA Semestr drugi Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Jerzy Byrecki
Ćwiczenia: Projektowanie zagospodarowania przestrzeni publicznej obiektami kubaturowymi z projektem obiektu kubaturowego o prostej funkcji użytkowej w wybranej lokalizacji.

Literatura podstawowa:
Jerzy Bogdanowski „Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu” – Ossolineum Wrocław;
Kazimierz Ciechanowski „Podstawy kompozycji architektonicznej” – skrypt, Politechnika Wrocławska;
Kazimierz Wejchert „Przestrzeń wokół nas” – Fibak Norma Press, Katowice;
Kazimierz Wejchert „Elementy kompozycji urbanistycznej” – Arkady, 2008 ;
Juliusz Żurawski „O budowie formy architektonicznej” – Arkady, Warszawa.
Ernst Neufert „Poradnik projektowania architektoniczno-budowlanego” – Arkady, Warszawa
Literatura uzupełniająca:
Miesięczniki architektoniczne:
„Architektura”, „Murator”, „Architektura & Biznes”, „Architekt”, Baumeister”, „L`architecture d`aujourd`hui”.

_____________________
ANALIZA FORMY ARCHITEKTONICZNEJ
Semestr drugi Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Jarosław Bondar
Ćwiczenia: Poznanie uwarunkowań towarzyszących kształtowaniu formy architektonicznej związanych z: zasadami logiki i spójności wewnętrznej formy architektonicznej, zasadami świadomego działania projektowego i trafnego podejmo-wania decyzji w procesie projektowym, wpływem programu użytkowego na kształt formy architektonicznej, mechanizmami konotacji i denotacji oraz zagadnieniami semiotyki i semantyki, związkiem formy architektonicznej z możliwościami percepcyjnymi człowieka, wpływem otoczenia formy na jej kształt przestrzenny.

Literatura podstawowa:
ECO UMBERTO. Historia piękna. Rebis. Poznań 2005.
HANSEN OSKAR. Zobaczyć świat. Zachęta. Narodowa Galeria Sztuki. Warszawa 2005.
STRÓŻEWSKI WŁADYSŁAW. Dialektyka twórczości. Wydawnictwo Znak. Kraków 2007.
WITRUWIUSZ. O architekturze ksiąg dziesięć. Przekład Kazimierz Kumaniecki. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
ŻÓRAWSKI JULIUSZ. O budowie formy architektonicznej. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1973.
Literatura uzupełniająca:
KANT IMMANUEL. Krytyka władzy sądzenia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.
KURYŁOWICZ STEFAN. Architektura – idea i jej realizacja. Politechnika Krakowska. Kraków 2000.
SPINOZA BARUCH. Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, tłum. I.Myślicki, na nowo oprac. L.Kołakowski. W-wa 1954.
_____________________
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE PODSTAWOWE
Semestr trzeci: Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. arch. Leszek Świątek
Ćwiczenia: Studenci na konkretnej lokalizacji i w oparciu o uzyskany program funkcjonalny mają opracować prosty obiekt użyteczności publicznej, poszukać idei formy, schematu konstrukcji, jak również rozwiązać prawidłowo funkcję swego obiektu i nadać określony charakter architekturze i głównym przestrzeniom wewnętrznym w formie koncepcji architektonicznej.

Literatura:
Ch. Alexander – „Język wzorców”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008
H. Adamczewska – Wejhert – „Kształtowanie zespołów mieszkaniowych” – Arkady, W-wa 1985
H. Adamczewska – Wejhert – „Domy atrialne” – Arkady, W-wa 1990
W. Skowroński – „Rysunek techniczny, budowlany”, Arkady, W-wa 1997
A. Wegener – Sumień – „Ekologiczne miasta, osiedla, budynki” – Inst. Gosp. Przestrzennej i Kom., W-wa 1991
M. Wołoszyn – „Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym” – COIB, W-wa 1991
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

ps3

_____________________
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE PODSTAWOWE
Semestr czwarty: Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, Prof. nadzw. ZUT
Ćwiczenia: Studenci na konkretnej lokalizacji mają opracować małe wnętrze urbanistyczno-architektoniczne składające się z kilku domów (co najmniej dwóch typów ), a następnie rozwiązać jeden z wybranych domów w formie koncepcji architektonicznej z elementami projektu technicznego w skali 1 : 50.

Poniżej zestawiony harmonogram wykładów, ćwiczeń oraz zadań domowych na semestrze czwartym. Aby zapisać należy nacisnąć prawy przycisk myszy, następnie "zapisz jako", wybrać miejsce na dysku i "zapisz".Literatura:
Sumień, A. Wegener – Sumień – „Ekologiczne miasta, osiedla, budynki” – Inst. Gosp. Przestrzennej i Kom., W-wa 1991
M. Wołoszyn – „Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym” – COIB, W-wa 1991
H. Adamczewska – Wejhert – „Kształtowanie zespołów mieszkaniowych” – Arkady, W-wa 1985
H. Adamczewska – Wejhert – „Domy atrialne” – Arkady, W-wa 1990
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


GRUPA PIOTRA GRADZIŃSKIEGO__________________________________
Proszę poszperać w sieci, poczytać, pościągać inspiracje, zdjęcia realizacji. Poniżej lista części znanych nazwisk:
Le Corbusier (pięć punktów nowoczesnej architektury), Ludwig Mies van der Rohe (pawilon Niemiecki w Barcelonie, filozofia twórczości), Frank Lloyd Wright (architektura organiczna, układ funkcjonalny, dom preriowy), Richard Neutra (architektura organiczna), Alvar Aalto (Saynatsalo Town Hall, architektura organiczna), Hans Scharoun (architektura organiczna), Gerrit Rietveld (willa Schroedera w Utrechcie), Walter Gropius (domy profesorskie w Dessau), Adolf Loos ("Ornament i zbrodnia"), Oscar Niemeyer (Brasilia), Rem Koolhaas (wille), Richard Meier (wille), Louis Kahn (teoria), Philip Johnson (teoria, glass house), Peter Eisenman (houses, teoria Derridy), Robert Venturi (teoria, dom Vanny Venturi w Chestnut Hill), Jean Nouvel (teoria), Peter Cook (teoria), Frank Gehry, Daniel Libeskind, Thom Mayne, Zaha Hadid, Tadao Ando, Rafael Moneo, Norman Foster, Herzog & de Meuron, Renzo Piano, Alvaro Siza, Eduardo Souto de Moura, Toyo Ito... Robert Konieczny (domy, aatrialny, typOwy...), LEBBEUS WOODS, SAANA, Morphosis, MVRDV, BIG, Asymptote, Coop Himmelblau, Snohetta oraz poznać twórczość architektów, którzy otrzymali nagrodę Pritzkera www.pritzkerprize.com


All rights reserved
Created by Piotr Gradziński
2012

O MNIE

EKO-ARCHITEKTURA