[Rozmiar: 182837 bajtów]

O MNIE

mgr inż. arch. Piotr Gradziński
e-mail: pgradzinski@gmail.com
Budynek Architektury
ul. Żołnierska 50
Pokój 219
tel.: /0048/ 506 565 104

      Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (Politechniki Szczecińskiej) ukończył studia na kierunku Architektura i Urbanistyka prac± dyplomow±: "Zespół sakralny w Ustowie" oraz Podyplomowe Studia Architektury i Projektowania Wnętrz prac± dyplomow±: "Projekt wnętrza koscioła w Ustowie".
      Od 2012 do 2016 roku, asystent na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Zakład Projektowania Architektonicznego.
Od 2016 roku, asystent w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury.


Pełnione funkcje akademickie:
2014, Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunki Wzornictwo oraz Architektura i Urbanistyka.
Od 2013, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego EKO-ARCHITEKTURA www.ekoarchitektura.zut.edu.pl .
Od 2013, Pełnomocnik Prodziekana ds. Nauczania do organizacji obron studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka.
Od 2013, Koordynator prac zwi±zanych z wystaw± prac dyplomowych absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku architektura i urbanistyka.
Od 2012, Webmaster www.zpa.zut.edu.pl.


Osi±gnięcia:
1–08.12.2016, Las Palmas, Gran Canaria, Hiszpania. Indywidualny wyjazd dydaktyczny, Realizacja Indywidualnego Programu Nauczania. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Tytuł warsztatów “Life-Cycle Impacts of Housing”.
16–23.11.2016, Budapeszt, Węgry. Organizacja i realizacja w ramach otrzymanego grantu badawczego (Numer zadania badawczego: 517-02-010-6721/17) Międzynarodowych Warsztatów Architektonicznych na uczelni partnerskiej Szent István University, Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering, Budapeszt.
Tytuł międzynarodowych warsztatów “Environmental Life-Cycle Impacts of a Single-Family House”.
25–26.11.2016, II NAGRODA, II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych
Tyt. Ref.: „Autonomiczny dom jednorodzinny – Earthship”
Ref: Krzysztof Żywucki. Opiekun SKN Eko-Architektura: mgr inż. arch. Piotr Gradziński
16–23.09.2016, Budapeszt, Węgry. Indywidualny wyjazd dydaktyczny, Realizacja Indywidualnego Programu Nauczania.
Warsztaty wraz ze studentami z Szent István University Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering H-1146 Budapest, Thököly út 74, Budapest, Hungary.
Tytuł warsztatów "Life Cycle City Creator".
30.05 – 27.06 2016, Udział w zbiorowej wystawie „ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA, WŁOCHY - NIEMCY – HOLANDIA” w Galerii Architektury i Sztuki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ
25–26.04.2016, Udział w XLV Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych. Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Tytuł referatu i publikacji: „Spróbuj mediacji!”, „Try a mediation!”
Ref.: Stud. Natalia Nowińska. Opiekun SKN Eko-Architektura: mgr inż. arch. Piotr Gradziński
08 – 16.04.2016, Ryga, Łotwa. Indywidualny wyjazd dydaktyczny, Faculty of Architecture and Design, RISEBA - Riga International School of Economics and Business Administration.
20 – 21.11.2015 II NAGRODA, I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych
Tyt. Ref.: ARCHITEKTURA RECYKLINGU – CYKL ŻYCIA MATERIAŁÓW
Ref: Krzysztof Żywucki, SKN EKO-ARCHITEKTURA,
Opiekun SKN E-A: mgr inż. arch. Piotr Gradziński
06 – 13.11.2015 Bruksela, Belgia. Indywidualny wyjazd dydaktyczny, KU Leuven – Katholieke Universiteit Leuven, Faculty of Architecture, Brussels, Belgium.
2014 Wyróżnienie za pracę zaprezentowaną podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, Wrocław 10.06.2015
10 – 17.04.2015, Budapeszt, Węgry. Indywidualny wyjazd dydaktyczny, Szent István University Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering H-1146 Budapest, Thököly út 74.
21 – 28.11.2014, Ryga, Łotwa. Indywidualny wyjazd dydaktyczny, Faculty of Architecture and Design, RISEBA - Riga International School of Economics and Business Administration.
2013, Opracowanie raportu w języku angielskim z certyfikacji BREEAM dla BRE – Building Research Establishment, budynku magazynowego DC2 - Prologis Park Wrocław V w 55-080 Nowa Wie¶ Wrocławska, ul. Ryszarda Chomicza 13 o powierzchni zabudowy ok. 17 600,00m2 (nr projektu: 327114)
2012, Współautor wstępnego studium rozwojowego dla City Bible Church w Portland, Oregon, USA „CBC Preliminary Development Feasibility Study”.
2011, I wyróżnienie w konkursie na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pogorzelicy w Pracowni Projektowej AKCENT.
2008, Wyróżnienie w konkursie wnętrzarskim "Sklep marzeń", Poznań, KOMPUTRONIK.
2008, I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania kwartału Szczecińska-Konopnicka w Goleniowie (strefa 1) z okresleniem kierunków urbanistycznych dla obszarów przyległych (strefa 2).
2007, Wyróżnienie w konkursie architektoniczno - urbanistycznym"Sródmiescie - inaczej", Szczecin.
2006, I nagroda w konkursie na projekt znaku graficznego Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Szczecińskiej.
2004, Nagroda Wojewody Województwa Zachodniopomorskiego i Rady Rodziców przy PLSP w Szczecinie w konkursie najlepsza praca dyplomowa 2004 roku w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie temat pracy "Grafiki do poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego".


Nauka:
Konferencje:
02-05.11.2016 Wiedeń, Hofburg, Austria, The International Scientific Conferences on Earth & Geo Sciences - SGEM VIENNA GREEN SESSIONS 2016 , Section Green Design and Sustainable Architecture.
Tytuł referatu: “Application the building information modeling (BIM) software in the climate change-oriented urban design”
30.05-05.06.2016 Dania, Szwecja, Norwegia, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Habitat XXI wieku - Integracja Kultur i Ekorozwój - organizowana pod auspicjami: Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, WBAiIŚ Uniwersytetu Zielonogórskiego, WBIA ZUT w Szczecinie
Tytuł referatu: Analizy proekologiczne w skali urbanistycznej
18.04.2016 Gdańsk, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016
Tytuł referatu: „Off the grid - architecture - radical future”,
Poster: „Pro-ecological analysis in architectural design”.
06.04.2016 Rumia, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedmiot, architektura, miasto. Nauczanie w sztukach projektowych.”
Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalioskiej
Stacja Kultura w Rumi
Tytuł referatu: „ZMIENNOŚĆ ARCHITEKTURY - VOLATILITY OF THE ARCHITECTURE”,
26-27.02.2016 Warszawa, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "ASK.THE.CONFERENCE ON EDUCATION FOR RESEARCH, RESEARCH FOR CREATIVITY"
Tytuł referatu: ANALYSES OF PUBLIC UTILITY BUILDING DESIGNS AIMED AT THEIR ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT
23.11.2015 Poznań, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015
Tytuł referatu: „Architektura natury”,
Poster: „Analiza architektury domów jednorodzinnych na przykładzie Pomorza Zachodniego”.
03-07.09.2015 Dessau, Fryburg, Köln, Düsseldorf, Amsterdam, Hamburg, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Natura-Technologia-Kultura – zrównoważone środowisko zycia", organizowana pod auspicjami: Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, WBAiIŚ Uniwersytetu Zielonogórskiego, WBIA ZUT w Szczecinie.
Tytuł referatu: Swiatło w architekturze – nowe spojrzenie
09.07.2015 Berlin, udział w seminarium organizowanym przez Charité - Universitätsmedizin Berlin, Institut für Medizinische Immunologie, AG Chronobiologie, pt. ‘project seminar’, wizyta związana z artykułem „VITAM MODULARI. Inside the building”.
22-26.06.2015 Porto Heli, Greece, Seminarium Naukowe, International Conference on Changing Cities II: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions
Tytuł referatu: "Materiality in the design process – building integration with the environment"
17.06.2015 Szczecin, Seminarium Naukowe, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Tytuł referatu: Wpływ analizy cyklu życiowego na architekturę domów jednorodzinnych
12.06.2015 Lublin, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015
Tytuł referatu: „Materiał (substancja i energia) w procesie projektowym”,
Poster: „VITAM MODULARI. Wewnątrz budynku”.
15.05.2015 Poznań, VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM 2015, pod hasłem: Problemy współczesnej logistyki w badaniach naukowych.
Tytuł referatu: „Architektura - ekologiczny transport materiału”
23–24.04.2015 Gliwice, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: "Badania Interdyscyplinarne w Architekturze".
Tytuł referatu: „Cykl życia materiału w kształtowaniu architektury”
nr.1 (25) styczeń 2015, FORUM UCZELNIANE str. 16 -17
„Od kursu intensywnego Erasmusa do indywidualnego wyjazdu dydaktycznego”
4 – 6.12.2014 Szklarska Poręba, III/VI Międzynarodowa Konferencja, pt. "ARCHITEKTURA BEZ GRANIC – ARCHITEKTURA PRZYSZŁO¦CI, PRZYSZŁO¦Ć ARCHITEKTURY".
Tytuł referatu: "Cykl życia architektury – analogie architektury z organizmami żywymi"
28 – 29.11.2014 Białostok, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Studencko - Doktorancka, pt. "Człowiek a przestrzeń. ¦wiat i jego kreacje".
Tytuł referatu: "Przestrzeń cyfrowa – arealny nowy ¶wiat".
22 – 25.10.2014r. Wrocław, XXIV Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty Architektoniczne,pt. "Habitaty 2014: Reaktywacja Małych Społeczno¶ci Lokalnych".
Tytuł referatu: "Architektura zmienna w cyklu życia".
03 – 04.06.2014r. Bydgoszcz, II Sympozjum, pt. "Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce".
Tytuł referatu: "Integracja budynku ze ¶rodowiskiem".
7.11.2008, WESTIVAL, Szczecin
Tytuł referatu: "Modernistyczna i najnowsza architektura Europy".

Publikacje:
- Autorstwo rozdziału w monografii pt.: “Application the building information modeling (BIM) software in the climate change-oriented urban design”, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, ISBN 978-619-7105-79-7 / ISSN 1314-2704, Book 6 Vol. 3, s.499-506, DOI: 10.5593/SGEM2016/HB63/S10.064, Section Green Design and Sustainable Architecture.

- Autorstwo rozdziału w monografii pt.: „Architektura zmienna w cyklu życia”, s.446-472, Habitaty: reaktywacja małych społeczności lokalnych, red. Prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać, ISBN: 978-83-7493-959-1, Wrocław 2016.

- Autorstwo rozdziału w monografii pt.: „Architektura natury", "Architecture of nature" Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Architektura i Urbanistyka Część II, s.40-49, ISBN 978-83-65362-15-5, red. nauk. Prof. nadzw. dr. hab. Jacek Leny, dr inż. Jędrzej Nyćkowiak,Młodzi Naukowcy, Poznań 2016, (Całosć) ISBN 978-83-942083-6-3.

- Współautorstwo rozdziału w monografii pt.: „Architektura ekologiczna na terenach poprzemysłowych, nadwodnych" Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Architektura i Urbanistyka Częsć II, s.49-57, ISBN 978-83-65362-15-5, red. nauk. Prof. nadzw. dr. hab. Jacek Leny, dr inż. Jędrzej Nyćkowiak,Młodzi Naukowcy, Poznań 2016, (Całosć) ISBN 978-83-942083-6-3.

- Autorstwo rozdziału w monografii pt.: „Swiatło w architekturze - nowe spojrzenie", "Light in architecture - a new look" p. 65-76, In: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 : Architektura : T.1 red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Lesny Poznań: Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak, 2015 Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak ISBN 978-83-65362-00-1.

- Autorstwo rozdziału w monografii pt.: „Materia w procesie projektowym architektury”, "Materiality in the design process of architecture" p. 57-64, In: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 : Architektura : T.1 red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Lesny Poznań: Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak, 2015 Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak ISBN 978-83-65362-00-1.

- Autorstwo rozdziału w czasopismie pt.: „Przestrzen cyfrowa – arealny nowy swiat”, „Digital space – unreal new world” p. 25-36, Architecturae et Artibus, vol.7,no.1(23), ISSN 2080-9638, Białystok 2015.

- Autorstwo rozdziału w monografii pt.: „Cykl życia materiału w kształtowaniu architektury” p. 54-70, In: TOM I - Badania interdyscyplinarne w architekturze 1, ISBN 978-83-936574-4-5, Gliwice 2015.

- Autorstwo rozdziału w czasopismie pt.: „Architektura - ekologiczny transport materiału”, „Life cycle of material in the architecture shaping” p. 5655-5660, LOGISTYKA 3/2015, ISSN 1231-5478, Poznao 2015.

- Autorstwo rozdziału w czasopismie pt.: „Wyjazdy ze studentami”, p.39, FORUM UCZELNIANE, nr3/4, ISSN 2080-1904, Szczecin 2015.

- Autorstwo rozdziału w czasopismie pt.: „Wyjazd dydaktyczny do Szent István University”, p.38, FORUM UCZELNIANE, nr3/4, ISSN 2080-1904, Szczecin 2015.

- Autorstwo rozdziału w czasopismie pt.: „Od kursu intensywnego Erasmusa do indywidualnego wyjazdu dydaktycznego”, p.16-17, FORUM UCZELNIANE, nr1 2015, ISSN 2080-1904, Szczecin 2015.

- Autorstwo rozdziału w monografii pt.: „Cykl życia architektury – analogie architektury z organizmami żywymi„, „The life cycle of the architecture – architecture analogies with living organisms” p. 167-183. In: Architektura przyszłosci, red. E. Przesmycka, E. Trocka-Leszczyoska, Monografia Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-65071-02-6, Wrocław 2014.

- Autorstwo rozdziału w monografii pt.: „Integracja budynku ze srodowiskiem” p. 117-127. W: Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. Tom 2, red. nacz. Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J Sniadeckich, ISBN 978-83-64-235-54-2, Bydgoszcz 2014.


Materiały oczekuj±ce na wydruk:
- Publikacja oczekuj±ca na wydruk pt.: “Śmieci – Przyszłość architektury”, W: Integracja Sztuki i Techniki w Architekturze i Urbanistyce. Tom 4, red. nacz. Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J Śniadeckich.
- Publikacja oczekuj±ca na wydruk pt.: “Zmienność Architektury - Volatility of the Architecture”, W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przedmiot, Architektura, Miasto. Nauczanie w sztukach projektowych. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

Streszczenia konferencyjne:
- Publikacja abstraktu / streszczenia: “Application the building information modeling (BIM) software in the climate change-oriented urban design”, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, ISBN 978-619-7105-79-7 / ISSN 1314-2704, Book 6 Vol. 3, s.499-506, DOI: 10.5593/SGEM2016/HB63/S10.064, Section Green Design and Sustainable Architecture.
http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article8850
- Publikacja abstraktu / streszczenia: “Śmieci – Przyszłość architektury”, W: Integracja Sztuki i Techniki w Architekturze i Urbanistyce. Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J Śniadeckich.
- Publikacja abstraktu / streszczenia: Światło w architekturze – nowe spojrzenie, s. 25-30,
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Natura-Technologia-Kultura – zrównoważone środowisko życia", organizowana pod auspicjami: Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, WBAiIŚ Uniwersytetu Zielonogórskiego, WBIA ZUT w Szczecinie.
- Publikacja abstraktu / streszczenia: „Off the grid - architecture - radical future”, s.44
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016 - Materiały konferencyjne - wiosna",
ISBN (całość) 978-83-65362-12-4, ISBN (Część czwarta – Gdańsk) 978-83-65362-46-9
Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, 18.04.2016, Gdańsk
- Publikacja abstraktu / streszczenia, udział w sesji posterowej: „Pro-ecological analysis in architectural design”, s.44
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016 - Materiały konferencyjne - wiosna",
ISBN (całość) 978-83-65362-12-4, ISBN (Część czwarta – Gdańsk) 978-83-65362-46-9
Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, 18.04.2016, Gdańsk
- Publikacja abstraktu / streszczenia, udział w sesji posterowej: „Analiza architektury domów jednorodzinnych na przykładzie Pomorza Zachodniego”, s.34
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 - Materiały konferencyjne",
ISBN (all) 978-83-942083-5-6, ISBN (Part one – Poznań) 978-83-65362-09-4
Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, 23.11.2015, Poznań
- Publikacja abstraktu / streszczenia: „Architektura natury”, s.33
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 - Materiały konferencyjne",
ISBN (all) 978-83-942083-5-6, ISBN (Part one – Poznań) 978-83-65362-09-4
Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, 23.11.2015, Poznań
- Publikacja abstraktu / streszczenia: „Materiality in the design process – building integration with the environment" s. 479, Book of Abstracts of the International Conference on Changing Cities II: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions ISBN: 978-960-6865-85-5, Porto Heli, Greece, June 22-26, 2015.
- Publikacja abstraktu / streszczenia: „Materiał (substancja i energia) w procesie projektowym”.
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 - Materiały konferencyjne",
ISBN (all) 978-83-942083-0-1, ISBN (Part three – Lublin) 978-83-942083-4-9
Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, 12.06.2015, Lublin.
- Publikacja abstraktu / streszczenia, udział w sesji posterowej: „VITAM MODULARI. Wewnatrz budynku”.
"Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 - Materiały konferencyjne",
ISBN (all) 978-83-942083-0-1, ISBN (Part three – Lublin) 978-83-942083-4-9
Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, 12.06.2015, Lublin.
- Publikacja abstraktu / streszczenia: „Architektura - ekologiczny transport materiału”.
VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM 2015, 22.05.2015, Poznan.
- Publikacja abstraktu / streszczenia: „Cykl życia architektury”. ISBN 978-83-65071-03-3, Szklarska Poręba 2014, s.16-17, język polski/ język angielski.
III/VI Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic – „Przyszłosd Architektury Architektura Przyszłosci”, 4-6.12.2014, Szklarska Poręba.
- Publikacja abstraktu / streszczenia: „Architektura zmienna w cyklu życia”.
XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa i warsztaty Architektoniczne HABITATY 2014, Reaktywacja Małych Społecznosci Lokalnych, 22-25.10.2014, Wrocław-Wójtowice.
- Publikacja abstraktu / streszczenia: „Integracja budynku ze srodowiskiem – zamknięta w procesie projektowym cyklu życia” Bydgoszcz, s.16, język polski/ język angielski.
II Sympozjum Integracja Sztuki i Techniki w Architekturze i Urbanistyce, 3-4.06.2014, Bydgoszcz.

Publikacje www:
- Portal W-A, tytuł: Bryły, teraźniejszosć historii, 13.07.2010r.
- Portal W-A, tytuł: Kilka słów o modernizmie, 21.07.2010r.
- Portal W-A, tytuł: Swiatło w architekturze sakralnej, 20.09.2010r.
- Serwis Architektoniczny RONET.PL, Impresje fotograficzne, Phaeno Science Centre - Zaha Hadid
- Serwis Architektoniczny RONET.PL, Impresje fotograficzne, Engine Forum Innovation - Frank O. Gehry
- Serwis Architektoniczny RONET.PL, Impresje fotograficzne, Hafencity, Hamburg
- Serwis Architektoniczny RONET.PL, Impresje fotograficzne, Dom Schrödera - Gerard Thomas (Gerrit) Rietveld
- Serwis Architektoniczny RONET.PL, Impresje fotograficzne, Dockland Hamburg - Bothe Richter Teherani

Warsztaty:
22 – 25.10.2014, Wrocław. XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Warsztaty Architektoniczne HABITATY 2014: REAKTYWACJA MAŁYCH SPOŁECZNO¦CI LOKALNYCH.
02 – 08.03.2014, Ryga, Łotwa. Udział jako Tutor w międzynarodowych warsztatach “SuReMaSuPi – Sustainable refurbishment of residential buildings and the management after completion. Sustainable public information”, RISEBA.
09 – 15.05.2010, Szczecin, Międzynarodowe warsztaty planistyczne "Floating Garden 2050", uczelni z Hogeschool Rotterdam oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, udział jako młody planista-asystent Zachodniopomorskiego Uniwesytetu Technologicznego.
23 – 30.05.2009, Szczecin Pierwsze organizowane w Polsce Międzynarodowe warsztaty stowarzyszenia urbanistów i planistów, International Society of City and Regional Planners - ISOCARP.
7.11.2008, Westival, Szczecin. Warsztaty architektoniczne: "Aspekty ARCHITEKTURY współczesnej".
03 – 24.6.2005, Mosty k. Goleniowa. Warsztaty artystyczno - architektoniczne "MIASTO i WODA"

Szkolenia:
08.12.2013r. – 15.05.2014r., Szkolenie z zakresu sporz±dzania ¶wiadectw energetycznych „ Akademia Budowlana – Audytor Energetyczny” Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z.o.o.
23.02.2013r. – 30.06.2013r., Kurs Doskonalenia Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich (Nr 38), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych.
8.02.2013r., Szkolenie pt. System certyfikacji FOREST STEWARDSHIP COUNCIL FUNKCJONOWANIE FSC CoC.
30.01.0213r., Udział w seminarium europejskiego projektu CILECCTA „A user-oriented, knowledge-based suite of Construction Industry Life Cycle Cost Analysis software for pan-European determination and costing of sustainable project options”.

Wyjazdy edukacyjne ze studentami:
23.03.2016 Organizacja i zwiedzanie "nowego" dworca PKP Szczecin Główny wraz z 20 studentami z II roku, III roku S1, pod opieką głównych projektantów oraz Prodziekana dr hab. inż. arch. Piotra Arleta
05.03.2016 Organizacja i wyjazd do Poczdamu wraz z 15 studentami z II roku, III roku S1, II roku S3
15.05.2015 Organizacja i wyjazd do placówki REMONDIS wraz z 6 studentami Koła Naukowego Eko-Architektura
09.05.2015r. Organizacja i wyjazd do Wolfsburga wraz z 39 studentami II roku i III roku S1.
20.09.2014r. Organizacja i wyjazd do Berlina wraz z 8 studentami trzeciego roku, pierwszego stopnia.
11.01.2014r. Organizacja i wyjazd do Osrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi wraz z 8 studentami Koła Naukowego Eko-Architektura.
16.11.2013r. Organizacja i wyjazd do Dessau wraz z 13 studentami pierwszego roku oraz 15 studentami trzeciego roku, pierwszego stopnia i 23 studentami drugiego stopnia.
12.10.2013r. Organizacja i wyjazd do Berlina wraz z 24 studentami pierwszego roku, pierwszego stopnia.

Wystawy:
28.03 – 25.04 2014r., Udział w zbiorowej wystawie malarstwa, pt. „DEKADA”, Miejski O¶rodek Kultury w Policach, Galeria OBOK.
2014, Udział w wystawie pokonkursowej, ideowym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Towarowej i Dworcowej w Stargardzie Szczecińskim.
2010, Udział w wystawie pokonkursowej na opracowanie architektoniczno – urbanistycznej koncepcji rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie.
2009, Udział w wystawie pokonkursowej „Rewitalizacja miejscowo¶ci Stopnica”.
2009, Udział w wystawie pokonkursowej „Wieża na rondzie Moglińskim w Krakowie”.
2008 Udział w wystawie pokonkursowej na opracowanie koncepcji zagospodarowania kwartału Szczecińska – Konopnickiej w Goleniowie (strefa I) z okre¶leniem kierunków urbanistycznych dla obszarów przyległych (strefa II).
2006, Udział w wystawie pokonkursowej „Dom na wodzie”.
2003 i 2004, Wystawy malarstwa i grafiki komputerowej w Miejskim O¶rodku Kultury w Policach.
1999-2004, Plenery i wystawy malarskie organizowane przez Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie.
All rights reserved
Created by Piotr Gradziński
2012-2017

EKO-ARCHITEKTURA

PRZEDMIOTY